Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2010-10-25-4960
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse20.03.2014
Sist endretFOR-2014-03-20-359
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort03.04.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg kommunestyre 25. oktober 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. Endret ved forskrift 20 mars 2014 nr. 359. 

Det er gjort endring i forskrift 25. oktober 2010 nr. 4960 om gebyrregulativ for teknisk sektor, Sarpsborg kommune, Østfold. Gebyrregulativet er ikke tidligere kunngjort, men finnes i sin helhet på kommunens hjemmesider www.sarpsborg.kommune.no.

0Endret ved forskrift 20 mars 2014 nr. 359.