Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for tømmervogntog på fylkes- og kommunale veger, Akershus

DatoFOR-2010-10-28-1373
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse28.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort28.10.2010   kl. 16.50
KorttittelForskrift om tillatte vekter for tømmervogntog, Akershus

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 28. oktober 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

I

For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 31. mai 2010 nr. 754 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg samt forskrift 31. mai 2010 nr. 764 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon. (Veglister 2010 riksveger).

II

Denne forskrift gjelder fra 28. oktober 2010.

Forskriften innebærer endring av forskrift 20. mai 2010 nr. 777 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Akershus), Akershus. 

pdf.gif