Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Andøy kommune, Nordland

DatoFOR-2010-11-08-1439
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§17
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om matrikkelgebyr, Andøy

Hjemmel: Fastsatt av Andøy kommunestyre 8. november 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 30 og § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16 og § 17. 

Andøy kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer for arbeider og om tidsfrister etter matrikkelloven.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.andoy.kommune.no eller den kan fås fra plan- og utviklingsavdeliengen, Andøy kommune, 8483 Andenes.

Forskriften trer i kraft samme dag som den kunngjøres i Norsk Lovtidend.