Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Lørenskog kommune, Akershus

DatoFOR-2010-11-24-1581
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort16.12.2010   kl. 14.10
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrer, Lørenskog

Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 24. november 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32. 

Lørenskog kommune har fastsatt gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Lørenskog kommune, Akershus.

Regulativet i sin helhet finnes på Lørenskog kommunes hjemmesider www.lorenskog.kommune.no.

Regulativet trer i kraft 1. januar 2011.