Forskrift om gebyrregulativ for gravesøknadar og varslingsplanar, Giske kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-11-30-1582
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGiske kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1963-06-21-23-§32, LOV-1963-06-21-23-§57
Kunngjort16.12.2010   kl. 14.10
KorttittelForskrift om gebyr for gravesøknadar mv., Giske

Heimel: Fastsett av Giske kommunestyre 30. november 2010 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 32 og § 57. 

Giske kommunestyre har vedteke forskrift om gebyrregulativ for gravesøknadar og varslingsplanar for Giske kommune. Forskrifta kan ein få frå Giske kommune, Teknisk eining, 6050 Valderøya eller frå kommunen si heimeside www.giske.kommune.no.

Forskrifta trer i kraft 1. desember 2010.