Forskriftom gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Os kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-12-07-1549
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse09.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§17
Kunngjort09.12.2010
KorttittelForskrift om matrikkelgebyr, Os

Hjemmel: Fastsatt av Os kommunestyre 7. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 30 og § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16 og § 17. 

Os kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer for arbeider etter matrikkelloven.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.os.kommune.no eller den kan fås fra oppmålingsavdelingen, Os kommune, 5202 Os.

Forskriften trer i kraft samme dag som den kunngjøres i Norsk Lovtidend.