Forskrift om gebyrregulativ for vann og avløp, Røst kommune, Nordland

DatoFOR-2010-12-14-1682
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Røst

Hjemmel: Fastsatt av Røst kommunestyre 14. desember 2010 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. 

Røst kommune har fastsatt gebyrregulativ for vann- og avløp.

Regulativet gjelder fra 1. januar 2011 og kan fås i sin helhet ved henvendelse til Røst kommune, Teknisk enhet, Rådhuset, 8064 Røst eller på kommunens hjemmeside: www.rost.kommune.no.