Forskrift og gebyrregulativ for gravearbeid i kommunale gater, veier og plasser, Øvre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-12-15-1867
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§32, LOV-1963-06-21-23-§57
Kunngjort13.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift og gebyrregulativ for graving, Øvre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 32, jf. § 57. 

Øvre Eiker kommune har fastsatt forskrift og gebyrregulativ for gravearbeid i kommunale gater, veier og plasser, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

Fullstendig tekst kan fås ved henvendelse til Øvre Eiker kommune, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund, eller fra kommunens hjemmeside www.ovre-eiker.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.