Forskrift om gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, Bindal kommune, Nordland

DatoFOR-2010-12-15-1875
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-16
Gjelder forBindal kommune, Nordland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort20.01.2011   kl. 17.20
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrer, Bindal

Hjemmel: Fastsatt av Bindal kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a. 

Bindal kommunestyre har fastsatt gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside www.bindal.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Samtidig oppheves forskrift 16. juni 20101 om gebyr for bygge- og plansaker (behandlingsgebyr), Bindal kommune, Nordland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.