Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv kommune, Troms

DatoFOR-2010-12-16-1869
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.02.2011
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-10-907
Gjelder forMålselv kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort13.01.2011   kl. 15.30
KorttittelForskrift om byggesakgebyrer mv., Målselv

Hjemmel: Fastsatt av Målselv kommunestyre 16. desember 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Målselv kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter bl.a. plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Målselv kommune, Miljø, areal og næring, 9321 Moen, telefon 77 83 77 00 eller på kommunens hjemmeside: www.malselv.kommune.no.

De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. februar 2011. Fra samme tid oppheves forskrift 10. juni 2010 nr. 907 om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv kommune, Troms.