Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning og bygge- og delingssaker, Nordreisa kommune, Troms

DatoFOR-2010-12-16-1876
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-24-1109
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort20.01.2011   kl. 17.20
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrer, Nordreisa

Hjemmel: Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 16. desember 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Nordreisa kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning og bygge- og delingssaker.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.nordreisa.kommune.no eller den kan fås fra teknisk avdeling, Nordreisa kommune, 9151 Storslett.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tid oppheves forskrift 24. juni 2010 nr. 1109 om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning og bygge- og delingssaker, Nordreisa kommune, Troms.