Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eigersund kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-12-20-1736
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort23.12.2010   kl. 14.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Eigesund

Hjemmel: Fastsatt av Eigersund kommunestyre 20. desember 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). 

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. januar til 1. mars.

I de deler av kommunen som ligger høyere enn kote 300 løper fristen ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.