Forskrift om gebyrer etter matrikkelloven, Rømskog kommune, Østfold

DatoFOR-2011-02-15-166
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse24.02.2011
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-15-597
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om matrikkelgebyrer, Rømskog

Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre 15. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16. 

Rømskog kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.romskog.kommune.no. eller den kan fås fra teknisk avdeling, Rømskog kommune, 1950 Rømskog.

Forskriften trer i kraft samme dag som kunngjøring i Norsk Lovtidend. Samtidig oppheves forskrift 15. april 2010 nr. 597 om gebyrer etter matrikkelloven 2010, Rømskog kommune, Østfold.