Forskrift om byggesaksgebyr, Rømskog kommune, Østfold

DatoFOR-2011-02-15-167
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse24.02.2011
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-17-1155
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om byggesaksgebyr, Rømskog

Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre 15. februar 2011 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Rømskog kommunestyre har fastsatt forskrift om byggesaksgebyr.

Forskriften kan leses på kommunens hjemmeside www.romskog.kommune.no. eller den kan fås fra teknisk avdeling, Rømskog kommune, 1950 Rømskog.

Forskriften trer i kraft samme dag som kunngjøring i Norsk Lovtidend. Samtidig oppheves forskrift 17. juni 2010 nr. 1155 om byggesaksgebyr, Rømskog kommune, Østfold