Forskrift om nedgravde oljetanker, Nes kommune, Buskerud

DatoFOR-2011-04-14-1301
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse14.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Nes

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 14. april 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Nes kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Nes kommune med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.