Forskrift om nedgravde oljetanker, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2011-05-19-1096
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse18.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort17.11.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Bodø

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 19. mai 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

I medhold av § 1-2 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, vedtas at forskriften også skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Bodø kommune, også de med kapasitet til å oppbevare mindre eller lik 3200 liter olje og at den skal gjelde hele kommunen.