Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gjesdal kommune, Rogaland

DatoFOR-2011-06-22-904
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse08.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort08.09.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Gjesdal

Hjemmel: Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 22. juni 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å utsette fristen på 16 uker for gjennomføring og fullføring av oppmålingsforretninger i vinterhalvåret.

§ 2.Utsett frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

I perioden 1. desember til 15. mars vil fristen for å regne tid for fullføring av oppmålingsforretning stoppe opp, jf. matrikkelforskriften § 18 første ledd.

§ 3.Iverksetting

Denne forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.