Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveg 429, Gjerdrum kommune, Akershus

DatoFOR-2011-08-30-880
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse30.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort01.09.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tillatte vekter fv 429, Gjerdrum

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 30. august 2011 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.215 meter av fylkesveg 429 fra kryss med kommunal veg ved Sandum mot nordvest til avkjøring for privat veg til massedeponi tillates for bruksklasse Bk 10 og 50 tonn totalvekt.
§ 2.Forskriften trer i kraft 30. august 2011.