Forskrift om kommunal veinorm, Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2011-09-19-984
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse19.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1963-06-21-23
Kunngjort06.10.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om kommunal veinorm, Alta

Hjemmel: Fastsatt av Alta kommunestyre 19. september 2011 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23. 

Alta kommune har vedtatt forskrift om kommunal veinorm.

Hensikten med veinormen er å etablere et grunnlag for planlegging og bygging av kommunale veier. Normen skal sørge for god fremkommelighet, trafikksikkerhet og drift.

Forskriften finnes i sin helhet på Alta kommunes hjemmesider www.alta.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 19. september 2011.