Samisk navn på Tysfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2011-10-07-1011
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse07.10.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort13.10.2011   kl. 14.05
KorttittelSamisk navn på Tysfjord

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. oktober 2011 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 stadfestes Tysfjord kommunestyres vedtak 15. februar 2011 om å benytte Divtasvuona suohkan som samisk navn på Tysfjord kommune.