Forskrift om gebyrregulativ for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-12-15-1509
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort12.01.2012   kl. 12.10
KorttittelForskrift om renovasjonsgebyr, Snåsa, Verran, Steinkjer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Steinkjer kommunestyre 14. desember 2011, Verran kommunestyre 15. desember 2011 og Snåsa kommunestyre 15. desember 2011 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

I

Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner har fastsatt gebyrregulativ for kommunal renovasjon. Det kan leses på kommunenes hjemmesider se 

www.snasa.kommune.no. 

www.verran.kommune.no. 

www.steinkjer.kommune.no.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.