Forskrift om gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2012-02-01-159
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse02.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort23.02.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrregulativ, Ås

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 1. februar 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Ås kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker, Ås kommune, Akershus.

Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 2. februar 2012.

Regulativet kan leses i sin helhet på Ås kommune sin hjemmeside www.as.kommune.no.