Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveg 226, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-2012-02-16-166
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse16.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort23.02.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om vekter og dimensjoner på fv 226, Sør-Aurdal

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 16. februar 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.FV 226 Skåneberget X E16. Haugsrud bru X arm Begna bruk, (418 m) tillates trafikkert med tømmervogntog med inntil 56 tonn totalvekt.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft 16. februar 2012.