Forskrift om gebyrregulativ for teknikk, miljø og landbruk (tml), Rakkestad kommune, Østfold

DatoFOR-2012-03-22-352
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse22.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-15
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort26.04.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for tml, Rakkestad

Hjemmel: Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 22. mars 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Kommunestyret i Rakkestad har fastsatt forskrift om betalingsregulativ etter ovennevnte lov.

Betalingsregulativet hjemles etter ovennevnte lov og trer i kraft 22. mars 2012. Komplette forskrifter fås ved henvendelse til Rakkestad kommune, TML, Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad, eller den kan leses på kommunens hjemmeside www.rakkestad.kommune.no.

Forøvrig er det gjort enkelte endringer i regulativet som også redaksjonelt er tilpasset ny plan- og bygningslov.

Fra samme tid oppheves gebyrregulativ 15. april 20101 for byggesaksbehandling, Rakkestad kommune, Østfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.