Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2012-03-29-279
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse04.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort04.04.2012
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for saksbehandling, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 29. mars 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

Sarpsborg kommune har fastsatt gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold. Gebyrregulativet trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend, og finnes i sin helhet på Sarpsborg kommunes hjemmesider www.sarpsborg.com.