Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2012, Tana kommune, Finnmark

DatoFOR-2012-03-29-281
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort04.04.2012
KorttittelForskrift om plan- og byggesakgebyrregulativ, Tana

Hjemmel: Fastsatt av Tana kommunestyre 29. mars 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Tana kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for 2012 for plan- og byggesaker. Gebyrregulativet trer i kraft 1. april 2012 og finnes i sin helhet på Tana kommunes hjemmesider www.tana.kommune.no.