Forskrift om vegliste fylkes- og kommunale veger for modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn, Nordland

DatoFOR-2012-06-05-484
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse15.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort07.06.2012   kl. 16.45
KorttittelForskrift om vegliste for modulvogntog, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, Region Nord, 5. juni 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 og forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.Vegliste for modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn. 

pdf.gif

§ 2.Forskriften trer i kraft 15. juni 2012.