Forskrift om nedgravde oljetanker, Rælingen kommune, Akershus

DatoFOR-2012-06-20-1454
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse18.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forRælingen kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Rælingen

Hjemmel: Fastsatt av Rælingen kommunestyre 20. juni 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

I medhold av § 1-2 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, vedtas at forskriften skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Rælingen kommune.