Forskrift for kommunale avgifter med tilhørende gebyrregulativ for enhetene drift, brann, feiing og PLM for 2013, Hitra kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-11-08-1443
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort07.02.2013   kl. 15.00
KorttittelForskrift om kommunale avgifter, Hitra

Hjemmel: Fastsatt av Hitra kommunestyre 8. november 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

Hitra kommune har fastsatt forskrift for kommunale avgifter med tilhørende gebyrregulativ for enhetene drift, brann, feiing og PLM for 2013.

Forskriften med til tilhørende gebyrregulativ finnes i sin helhet på kommunens hjemmeside www.hitra.kommune.no.

Gebyrregulativet trer i kraft 1. januar 2013.