Delegering av Kongens myndighet etter forskrift 20. august 1976 nr. 3002 om fiske i den norske del av Grense-Jakobselv, Finnmark og forskrifter 20. august 1976 nr. 8 om fiske i den norske del av Pasvikelva til Miljøverndepartementet

DatoFOR-2012-12-07-1180
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse07.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§2, FOR-1976-08-20-3002, FOR-1976-08-20-8
Kunngjort13.12.2012   kl. 15.40
KorttittelDel. etter forskrifter om fiske i Finnmark

Hjemmel Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 2 fjerde ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter forskrift 20. august 1976 nr. 3002 om fiske i den norske del av Grense-Jakobselv, Finnmark og forskrifter 20. august 1976 nr. 8 om fiske i den norske del av Pasvikelva til Miljøverndepartementet.