Forskrift om gebyrregulativ for plan-, delings-, bygge- og seksjoneringssaker, Båtsfjord kommune, Finnmark

DatoFOR-2012-12-12-1426
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort09.01.2013   kl. 14.25
KorttittelForskrift om teknisk gebyrregulativ, Båtsfjord

Hjemmel: Fastsatt av Båtsfjord kommunestyre 12. desember 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Båtsfjord kommunestyre har fastsatt nytt regulativ for plan-, deling-, bygge- og seksjoneringssaker, jf. plan- og bygningsloven § 33-1 og lov om eierseksjoneringer § 7.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Båtsfjord kommune, Hindberggata 18, 9990 Båtsfjord, tlf: 78 98 53 00 eller på kommunens hjemmeside www.batsfjord.kommune.no.

Gebyrregulativet gjelder fra 1. januar 2013.