Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold og Akershus fylker, samt Oslo kommune

DatoFOR-2012-12-15-1402
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2009-08-12-1088, FOR-2010-05-20-778, FOR-2012-02-13-136, FOR-2012-05-14-427, FOR-2012-06-01-481, FOR-2012-10-16-973
Gjelder forOslo, Østfold, Akershus
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort28.12.2012   kl. 15.20
Rettet10.03.2015, lagt tilbake fra opphevd.
KorttittelForskrift om tillatte modulvogntog

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 15. desember 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 157. 

I forbindelse i prøveordningen med modulvogntog tillates trafikk med modulvogntog på de fylkesveger og kommunale veger som inngår i veglista i denne forskriften. Riksveger som er tatt med lista (vist med grå skrift) er hjemlet i sentrale forskrifter fastsatt av Vegdirektoratet. 

Strekninger godkjent for modulvogntog i region øst (siste oppdatering 17. desember 2012)

Vegnr.DetaljerBruksklasse Maks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde i meter
Vinter
REGION ØST
Oslo
Kv. Nedre KalbakkveiX Rv. 191–X Kv. BedriftsveienBk106025,25
Kv. BedriftsveienX Kv. Nedre Kalbakkvei–X Fv. 163Bk106025,25
Kv. UlvenveienE6 x Ulvensplitten–x Kv. PersveienBk106025,25
Kv. PersveienX Kv. Ulvenveien–x Kv. HaraldrudveienBk106025,25
Kv. HaraldrudveienX Kv. Persveien–x innkjøring Veolia Miljø Gjenvinning ASBk106025,25
Kv. PersveienX Kv. Haraldrudveien–x Kv. BrobekkveienBk106025,25
Kv. StrømsveienX Kv. Brobekkveien–x Kv. AlnabruveienBk106025,25
Kv. AlnabruveienX Kv. Strømsveien–Schenker terminal, Alnabruveien 15Bk106025,25
Kv. JernkrokenX Rv. 163–X Kv. Garver YtteborgsveiBk106025,25
Kv. Garver YtteborgsveiX Kv. Jernkroken–X Kv. Østre Aker veiBk106025,25
Kv. Østre Aker veiX Kv. Garver Ytteborgsvei–X Kv. Kristoffer Robins veiBk106025,25
Kv. Kristoffer Robins veiX Kv. Østre Aker vei–X Kv. Haavard Martinsens veiBk106025,25
Kv. Haavard Martinsens veiX Kv. Kristoffer Robins vei–Coop Norge AsBk106025,25
Kv. KarihaugveienX Akershus gr./Fv. 352–Karihaugveien 100 (Bring Cargo)Bk106025,25
Kv. Sven Oftedals veiX Kv. Nedre Kalbakkvei–Sven Oftedalsvei 10Bk106025,25
Kv. 6X E6 Klemetsrud–X Kv. 155Bk106025,25
Kv. 155X Kv. 6 Klemetsrud–X Akershus gr./Fv. 155Bk106025,25
E6Akershus gr./Åsland–Akershus gr./TangerudBk106025,25
E6X E6 Sørenga–Svartdalstunnelen–RyenBk106025,25
E6Alnabru X E6–Sørenga X E18Bk106025,25
E18Akershus gr./Lysaker bru–X E6 SørengaBk106025,25
E18X E6 Sørenga–Bispelokket X Privat veg (Havnevegen)Bk106025,25
Rv. 4X Rv. 150 Sinsen–Akershus gr./GjelleråsenBk106025,25
Rv. 150Ulvensplitten X E6–X Rv. 4 SinsenBk106025,25
Rv. 159Karihaugen X E6–Akershus gr./RobsrudengaBk106025,25
Rv. 163Økern vest X Rv. 150–X Kv. JernkrokenBk106025,25
Rv. 191X Rv. 163 Nyland–X E6 Trosterud m/arm til Alfaset postterminal og AlnabruterminalenBk106025,25
Akershus
Kv. SvelleveienX Rkj. Under Rv. 159–X Kv. IsakveienBk106025,25
Kv. IsakveienX Kv. Svelleveien–Isakveien 4Bk106025,25
Kv. MesseveienX Kv. Svelleveien–X Rv. 159Bk106025,25
Kv. Sam eydes veiX Fv. 129–Fløysbonn industriområdeBk106025,25
Kv. LurudveienX Fv. 383–Lurudveien 3Bk106025,25
Kv. GneisveienX Fv. 383–X Gneisveien 3 (DHL Express)Bk106025,25
Kv. FranzefossveienX Fv. 617–Franzefossveien 19Bk105025,25
Kv. BølerveienX E6 Berger–X Fv. 383Bk106025,25
Kv. DelivegenX Fv. 6–Delivegen til Deli skog industriområdeBk106025,25
Kv. DelitoppenX Kv. Deliveien–Asko Øst, Delitoppen 4Bk106025,25
Fv. 155X Oslo gr./Kv. 155–X Andersrudveien 1 (Elsa Enger transport).Bk106025,25
Kv. LeiravegenX Rv. 22–TNT terminal og Cargo PartnerBk106025,25
Kv. RegnbuevegenX Fv. 32–Regnbuen industriområdeBk106025,25
Kv. NæringsparkvegenX Fv. 460–Næringsparksvegen 3Bk106025,25
Kv. MyråsdalenX E6 (Vinterbro)–Kv. KveldroveienBk106025,25
Kv. BilittveienX Kv. Kveldroveien–Bilittveien 6Bk106025,25
Kv. KveldroveienX Kv. Myråsdalen–X Fv. 56Bk106025,25
Fv. 1X Fv. 1–X E6 TegnebyholtetBk106025,25
Fv. 6X E6 Vestby syd–X Kv. DelivegenBk106025,25
Fv. 22X E6–X Pv. Bryggeriveien, GjelleråsenBk106025,25
Fv. 22X Privat veg Bryggeriveien, Gjelleråsen–X Rv. 4Bk106025,25
Fv. 32X E6–X Kv. RegnbuevegenBk106025,25
Fv. 56 (Kongeveien)Kv. Kveldroveien–X Fv. 154Bk106025,25
Fv. 129X E6 Taraldrud–X Kv. Sam eydes veiBk106025,25
Fv. 152 (Åsveien)X E18–Åsveien 285Bk106025,25
Fv. 154X Fv. 56–X E18 (Nordby)Bk106025,25
Fv. 171X E6–Haldenvegen 338Bk105025,25
Fv. 175X E6–Hauersetervegen 255Bk106025,25
Fv. 352X Rv. 159–X Oslo gr./Kv. KarihaugveienBk106025,25
Fv. 353X Rv. 159 Knatten–NorcargoBk106025,25
Fv. 383X Kv. Bølerveien (Berger ind.omr.)–X Kv. LurudveienBk106025,25
Fv. 469 (gjennom rundkjøring på Fv. 460)X E16–X Pv. Brages vegBk106025,25
Fv. 616X E16–X Fv. 617Bk106025,25
Fv. 617X Fv. 616–X Kv. FranzefossveienBk106025,25
E6Oslo gr./Myrer–Østfold gr./SmørbekkBk106025,25
E6Oslo gr./Tangerud–Hedmark gr./BudalenBk106025,25
E16Kjørbo X E18–X Fv. 616Bk106025,25
E16Skibakk X E6/Fv. 452–Hedmark grense/DysterudBk106025,25
E16Lundbykrysset X E6–Gardermoen flyplassBk106025,25
E18Buskerud gr./Padderudvann–Oslo gr./Lysaker bruBk106025,25
E18Vinterbro X E6–Østfold gr./BrekkaBk106025,25
Rv. 4Oslo gr./Gjelleråsen–Oppland gr./VarpetBk106025,25
Rv. 22Tangen Nord X Rv. 159–X Kv. LeiravegenBk106025,25
Rv. 159Oslo gr./Robsrudenga–Tangen Nord X Rv. 22Bk106025,25
Rv. 163Robsrud Vest X Rv. 159–Postterminalen, RobsrudBk106025,25
Oppland
Fv. 110X Rv. 4 Søndre atkomst–X Kv. KildalvegenBk106025,25
Kv. KildalvegenX Fv. 110–X Kv. HunnselvvegenBk106025,25
Kv. HunnselvvegenKv. Kildalvegen–Hunnselvvegen 14Bk106025,25
Fv. 110X Rv. 4 Negard–Kv. GrøndalsvegenBk106025,25
Kv. GrøndalsvegenX Fv. 110–Raufoss industriparkBk106025,25
Fv. 33X Rv. 4–X Kv. Niels Ødegaards gateBk105025,25
Kv. Niels Ødegaards gateX Fv. 33–Niels Ødegaards gate 8Bk105025,25
Fv. 111X Rv. 4–Alfarvegen 20Bk106025,25
Fv. 33X Rv. 4–Fv. 110Bk106025,25
Fv. 110X Fv. 33–X Kv. AmsrudvegenBk106025,25
Kv. AmsrudvegenX F v. 110–X Kv. KontrollvegenBk106025,25
Kv. KontrollvegenX Kv. Amsrudvegen–Kontrollvegen 4Bk106025,25
Kv. BryggevegenRv. 4–Bryggevegen 3-5Bk106025,25
Fv. 213X E6 (Lillehammer nord)–X Fv. 312Bk106025,25
Fv. 312X Fv. 213–Kv. LandbruksvegenBk106025,25
Kv. LandbruksvegenX Fv. 312–X Kv. IndustrigataBk106025,25
Kv. IndustrigataX Kv. Landbruksvegen–Industrigata 50Bk106025,25
E6Hedmark grense/Mjøsbrua–X Fv. 255Bk105025,25
Rv. 4Akershus gr./Varpet–Mjøsbrua Vest X E6Bk106025,25
Hedmark
Fv. 212 NesvegenX E6–X Fv. 84Bk106025,25
Fv. 84X Fv. 212–X Fv. 90Bk106025,25
Fv. 90X Fv. 84–Skansvegen 5Bk106025,25
Fv. 24X Rv. 3–X Fv. 230Bk106025,25
Fv. 230X Fv. 24–X Kv. HansrudvegenBk106025,25
Kv. HansrudvegenX Fv. 230–Hansrudvegen 8Bk106025,25
Fv. 89X E6–Strandvegen 30Bk106025,25
Fv. 66X E6–X Fv. 91Bk106025,25
Fv. 91X Fv. 66–Arnkvernvegen 251Bk106025,25
Fv. 20X E6 Rudshøgda–X Kv. RudsflataBk106025,25
Kv. RudsflataX Fv. 20–Rudsflata 9Bk106025,25
Fv. 507X Rv. 2–Forestia Sponplatefabrikk, BraskereidfossBk106025,25
Fv. 24X E16–X Fv. 175Bk106025,25
Fv. 175X Fv. 24–X Hernesmoen næringsparkBk106025,25
Fv. 285X Fv. 175 (Sanderkrysset)–X E16Bk105025,25
Fv. 343X Rv. 2–ViaCon As, MatrandBk106025,25
Fv. 175X E16 Gjemselund bru–X Kv. Norvald Strands vegBk106025,25
Kv. Norvald Strands vegX Fv. 175–Industriområdet SIVABk106025,25
Fv. 395 (Kongevegen)X Rv. 2–Kongevegen 3 (Kongsvinger trafikkstasjon)Bk106025,25
Fv. 175X Fv. 285 (Sanderkrysset)–Hernesmoen NæringsparkBk105025,25
Fv. 24X E6–Kv. SilovegenBk106025,25
Kv. SilovegenX Fv. 24–Silovegen 6Bk106025,25
Fv. 230 (Ljøstadvegen)X Fv. 24–Kv. HansrudvegenBk106025,25
Kv. HansrudvegenX Fv. 230–Hansrudvegen 8Bk106025,25
Fv. 192 (Kjonerudvegen)X E6 (Mot vest fra E6)–X Fv. 222Bk106025,25
Fv. 222 (Stangevegen)X Fv. 192–X Fv. 191Bk106025,25
Fv. 191 (Sandvikavegen)X Fv. 222–Sandvikavegen 55Bk106025,25
Fv. 90X E6 (Nils Amblis veg)–X Fv. 84Bk106025,25
Fv. 84X Fv. 90–Fabrikkvegen 7Bk106025,25
Kv. BrennerivegenX Fv. 89–Strandvegen 12 ABk106025,25
Fv. 58X E6 (Furunes)–X Kv. ØvermarkaBk106025,25
Kv. ØvermarkaX Fv. 58–Øvermarka 8Bk106025,25
Fv. 20 (Stolvstadvegen)X E6 (Rudshøgda)–Kv. LeinskogenBk106025,25
Kv. LeinskogenX Fv. 20–Leinskogen 14Bk106025,25
Fv. 192 (Kjonerudvegen)X E6 (Mot øst fra E6)–X Fv. 117Bk105025,25
Fv. 117 (Stensbakkvegen)X Fv. 192–Kv. RyllikvegenBk105025,25
Kv. RyllikvegenX Fv. 117–Ryllikvegen 50Bk105025,25
Kv. TiurvegenX Rv. 3–Kv. FasanvegenBk106025,25
Kv. FasanvegenX Kv. Tiurvegen–Fasanvegen 41Bk106025,25
E6Akershus gr./Budalen–Oppland gr./MjøsbruaBk106025,25
E16Akershus gr./Dysterud–Kongsvinger øst X Rv. 2Bk106025,25
Rv. 2Kongsvinger øst X E16/Rv. 2–Riksgrensen/MagnorBk106025,25
Rv. 2Kongsvinger Øst X Rv. 2/E16–Glåmbrua Øst X Rv. 25Bk105025,25
Rv. 3Kolomoen X E6–X Rv. 25 TerningmoenBk106025,25
Rv. 3 (Trondheimsvegen)X Rv. 25–Kv. TiurvegenBk106025,25
Rv. 25X E6–Riksgrensen/BergulvkjølenBk106025,25
Østfold
Kv. VålerveienX Rv. 19–X Kv. TjernveienBk106025,25
Fv. 413X Rv. 110–X Kv. KrosnesveienBk106025,25
Fv. 117X Rv. 110–X Fv. 413Bk106025,25
Fv. 109X Rv. 110–Kv. EvjebekkveienBk106025,25
Kv. KrosnesveienX Fv. 413–X Kv. SørkilenBk106025,25
Kv. SørkilenX Kv. Krosnesveien–Sørkilen 1-8Bk106025,25
Fv. 311X Rv. 19–X Fv. 1Bk106025,25
Fv. 1X Fv. 1–X E6 TegnebyholtetBk106025,25
BrevikvegenX Fv. 311–Brevikvegen 535Bk106025,25
Fv. 22X Rv. 21–Ohms plassBk106025,25
Kv. Olav V' gateOhms plass–X Kv. TollbugataBk106025,25
Kv. TollbugataX Kv. Olav V'gate–X Kv. Kongens BryggeBk106025,25
Kv. Kongens BryggeX Kv. Tollbugata–X Kv. JernbanegataBk106025,25
Kv. JernbanegataX Kv. Kongens Brygge–Sauøya (Norske Skog)Bk106025,25
Kv. VestgårdsvegenX Rv. 21 til HaldenterminalenBk106025,25
Kv. Til Rudskogen NæringsparkX Rv. 111–l Rudskogen NæringsparkBk106025,25
Kv. Torpebaugen1X Rv. 111–Hafslund Terminal (Borgtrans)Bk106025,25
Kv. Opphaugveien1X Rv. 111–Hafslund Terminal (Kingsrød Transport)Bk106025,25
Kv. ØraveienX Rv. 111–Øra ind.områdeBk106025,25
Fv. 109E 6 Alvim–X Kv. EvjebekkveienBk106025,25
Kv. EvejebekkveienX Fv. 109–NorCargo Terminal (Evjebekkveien 3)Bk106025,25
Fv. 118X E6 (Årvoll)–X Kv. ÅrvollskogenBk106025,25
Kv. ÅrvollskogenX Fv. 118–Noreko AS (Årvoll industriområde) via søndre atkomstBk106025,25
Fv. 388X Fv. 109 Gullskår–X Kv. BjørnengvegenBk106025,25
Kv. BjørnengveienX Fv. 388–Valle terminalenBk106025,25
Kv. StrandgataX Rv. 19 Moss fergekai–Moss havnBk106025,25
Kv. StrandgataMoss havn–X Kv. Strandgata 1Bk106025,25
Fv. 120E6 X Patterød–X Kv. Tørfestveien (Vanem næringsområde)Bk106025,25
Fv. 120 (Vålerveien og Hobølveien)X Kv. Vanemveien–Næringsområde (Unil, Våler)Bk105025,25
Kv. TørfestveienX Fv. 120–Vanem næringsområdeBk106025,25
Fv. 311X Rv. 19–Tigerplassen X OsloveienBk106025,25
Kv. 4300 OslovegenX Fv. 311 Tigerplassen–Peterson LinerboardBk106025,25
Kv. Solgård SkogX Kv. Vålerveien–Solgård Skog 150Bk106025,25
Fv. 118X E6 (Rygge)–X Kv. IndustriveienBk106025,25
Kv. IndustriveienX Fv. 118–Rørskogen industrifeltBk106025,25
Fv. 118 (Mosseveien)X E6 (Råde)–Mosseveien 60Bk106025,25
Fv. 109X E6 (Alvim)–Pv. GårdsgataBk106025,25
Fv. 118 (St. Marie gate)X Rv. 111–X Fv. 553Bk105025,25
Fv. 553 (Roald Amundsens gate)X Fv. 118–X Kv. OpsundveienBk105025,25
Kv. OpsundveienX Fv. 553–X Kv. TømmerveienBk105025,25
Kv. TømmerveienX Kv. Opsundveien–hele TømmerveienBk105025,25
Kv. St. NikolasgateX Fv. 118–X Kv. OpsundveienBk105025,25
Fv. 114 (Grålumveien)X E6 (Lekevold)–X Fv. 118Bk106025,25
Fv. 118 (Grålumveien)X Fv. 114–X Fv. 553Bk106025,25
Fv. 124X E18 (Rakkestadkrysset)–X Fv. 128Bk105025,25
Fv. 128X Fv. 124–Kv. SagveienBk105025,25
Kv. SagveienX Fv. 128–Sagveien 25Bk105025,25
Kv. BorgarveienX Rv. 111–Borgarveien 26Bk106025,25
E6Akershus gr./Smørbekk–Riksgrensen v/SvinesundBk106025,25
E18Riksgrensen/Ørje–Akershus gr./BrekkeBk106025,25
Rv. 19Patterød X E6–Moss fergekaiBk106025,25
Rv. 21Svinesundsparken X E6–Halden X Fv. 22Bk106025,25
Rv. 110Jonsten X E6/Fv. 118–X Rv. 111 RakkestadsvingenBk106025,25
Rv. 111X Kv. Øraveien–Rudskogen NæringsparkBk106025,25
1Se endring i forskrift 12 feb 2013 nr. 157.

Denne forskrift omfatter alle veger som er tillatt for modulvogntog i Region øst, også de som er vedtatt og kunngjort i tidligere lokale forskrifter.

Følgende forskrifter oppheves derfor når denne forskrift trer i kraft:

-forskrift 12. august 2009 nr. 1088 om prøveordning med modulvogntog på noen kommunale veger, Oslo kommune, Oslo
-forskrift 20. mai 2010 nr. 778 om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark og Oslo
-forskrift 13. februar 2012 nr. 136 om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus og Hedmark og Oppland fylker, samt Oslo kommune
-forskrift 14. mai 2012 nr. 427 om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold og Akershus fylker, samt Oslo kommune
-forskrift 1. juni 2012 nr. 481 om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på del av fylkesveg 179, Akershus
-forskrift 16. oktober 2012 nr. 973 om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland med Oslo kommune.

For nærmere bestemmelser om modulvogntog vises til «forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg», fastsatt av Vegdirektoratet.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.