Regulering av distriktsinndelingen i Nord-Trøndelag politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt, Inderøy og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag og Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2013-03-22-312
PublisertII 2013 hefte 2
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy, Leksvik og Harstad kommuner, Nord-Trøndelag og Troms
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelRegulering av politidistrikter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. mars 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Leksvik og Mosvik lensmannsdistrikt slås sammen med Inderøy lensmannsdistrikt til Leksvik og Inderøy lensmannsdistrikt.
2.Harstad politistasjonsdistrikt og Bjarkøy lensmannsdistrikt slås sammen til Harstad politistasjonsdistrikt.