Forskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2013-04-22-475
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse22.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2001-12-04-1372
Kunngjort16.05.2013   kl. 13.55
KorttittelForskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Moss

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 22. april 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). 

Moss kommunestyre har vedtatt abonnementsvilkår for vann og avløp - Særbestemmelser for Moss kommune.

Abonnementsvilkårene finnes på kommunens hjemmeside www.moss.kommune.no.

Forskriften gjelder fra 22. april 2013.