Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Balsfjord kommune, Troms

DatoFOR-2013-04-29-447
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort08.05.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om byggesaksgebyrregulativ, Balsfjord

Hjemmel: Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 29. april 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

Balsfjord kommune har fastsatt gebyrregulativ for byggesaksbehandling i Balsfjord kommune. Regulativet kan leses på kommunens hjemmeside www.balsfjord.kommune.no.

Gebyrregulativet trer i kraft 1. mai 2013. Samtidig oppheves tidligere gebyrregulativ fastsatt i k-sak 140/12.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.