Endringer i lokal struktur i Rogaland politidistrikt, Sogn og Fjordane politidistrikt, Sør-Trøndelag politidistrikt og Telemark politidistrikt

DatoFOR-2013-05-24-528
PublisertII 2013 hefte 3
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Telemark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort30.05.2013   kl. 14.45
KorttittelEndringer i lokal struktur i politidistrikter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Rogaland politidistrikt: Rennesøy og Kvitsøy lensmannsdistrikt slås sammen med Finnøy lensmannsdistrikt til ett lensmannsdistrikt.
2.Sogn og Fjordane politidistrikt: Sogndal lensmannsdistrikt og Leikanger lensmannsdistrikt slås sammen til ett lensmannsdistrikt.
3.Sør-Trøndelag politidistrikt: Ørland og Bjugn lensmannsdistrikt slås sammen med Rissa lensmannsdistrikt og Åfjord lensmannsdistrikt til ett lensmannsdistrikt.
4.Telemark politidistrikt: Det opprettes ett felles namsfogdkontor for Porsgrunn og Skien kommuner.