Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for tømmervogntog på fylkes- og kommunale veger i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland fylker, samt i Oslo kommune

DatoFOR-2013-06-21-781
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endretFOR-2013-09-03-1053
EndrerFOR-2012-12-15-1397, FOR-2012-12-15-1398, FOR-2012-12-15-1399, FOR-2012-12-15-1400, FOR-2012-12-15-1401
Gjelder forØstfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort27.06.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om tillatte vekter mv. for tømmervogntog

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 21. juni 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. Endret ved forskrifter 27 aug 2013 nr. 1030, 3 sep 2013 nr. 1053.

I

For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 1. februar 2013 nr. 136 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt forskrift 1. februar 2013 nr. 146 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Veglister 2013 for riksveger).

Denne forskrift endrer følgende forskrifter:

-Forskrift 15. desember 2012 nr. 1397 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus.
-Forskrift 15. desember 2012 nr. 1398 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark.
-Forskrift 15. desember 2012 nr. 1399 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland.
-Forskrift 15. desember 2012 nr. 1400 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger, Oslo.
-Forskrift 15. desember 2012 nr. 1401 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold.

Som en del av denne forskrift gjelder:

Vegliste Tømmervogntog, gyldig fra 1. juli 2013.

Fylkesveger og kommunale veger i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Veglisten kan leses her: 

pdf.gif

0Se forskrifter 27 aug 2013 nr. 1030 for Sarpsborg, Østfold, 3 sep 2013 nr. 1053 for Nes, Akershus.

II Ikrafttreden

Denne forskrift gjelder fra 1. juli 2013.