Forskrift om nedgravde oljetanker, Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2013-09-16-1188
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse16.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort10.10.2013   kl. 15.10
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Alta

Hjemmel: Fastsatt av Alta kommunestyre 16. september 2013 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Alta kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.