Forskrift om gebyrregulativ, etat for byggesak og private planer, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2013-12-18-1742
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-17-1431
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort06.02.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 18. desember 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 34 og § 52a.

§ 1.Bergen kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, med flere. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Bergen kommune, postboks 7700, 5020 Bergen, eller på kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no.
§ 2.Gebyrregulativet trer i kraft 1. januar 2014.

Fra samme tid oppheves forskrift 17. desember 2012 nr. 1431 om gebyrregulativ for plan- og byggesaker, seksjonering og saker etter matrikkelloven mv., Bergen kommune, Hordaland.