Forskrift om nedgravde oljetanker, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2014-02-13-183
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse13.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort20.02.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Østre Toten

Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 13. februar 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Østre Toten kommune.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.