Fastsetting av samisk og kvensk navn på Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2014-03-07-263
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse07.03.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort13.03.2014   kl. 14.30
KorttittelSamisk og kvensk navn på Storfjord

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. mars 2014 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Storfjord kommunes søknad av 29. januar 2014 om godkjenning av Omasvuona suohkan som samisk navn på kommunen og Omasvuonon kunta som kvensk navn på kommunen tas til følge, i medhold av kommuneloven § 3 nr. 3.