Forskrift om kommunal kontantstøtte, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2014-03-18-286
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold
HjemmelFOR-2013-12-10
Kunngjort20.03.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om kommunal kontantstøtte, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 18. mars 2014, K-sak 18/14, med hjemmel i kommunestyrevedtak 10. desember 2013, jf. K-sak 71/13.

§ 1.Den kommunale kontantstøtten pr. 1. august 2014 ble vedtatt i kommunestyret i sak 17/13.
§ 2.Spydeberg kommune utbetaler kommunal kontantstøtte i forhold til barn i alderen 24 måneder og opp til skolestart.
§ 3.Den kommunale kontantstøtten utbetales etter søknad for barn som er folkeregistrert (bosatt) i kommunen. Bosatt skal forstås på samme måte som barnehageloven § 12a.
§ 4.Den kommunale kontantstøtten utbetales til den barnet bor fast hos, jf. bestemmelsene i barneloven.
§ 5.Kontantstøtten utbetales fra måneden barnet fyller 2 år til og med juni måned det året barnet skal begynne på skolen.
§ 6.Det foreligger ikke rett til kontantstøtte for fosterbarn, som man har omsorg for etter reglene i barnevernsloven.
§ 7.Den kommunale kontantstøttens størrelse er som følger: 
Avtalt oppholdstid i barnehage pr. ukeKontantstøtte i prosent av full ytelseKroner pr. måned
Barn i alderen 13–23 månederBarn i alderen 24–35 månederBarn i alderen 36 måneder til skolestart
Ikke bruk av barnehage100 %06 0000
1 dag i barnehagen80 %04 8000
2 dager i barnehagen60 %03 6000
3 dager i barnehagen40 %02 4002 400
4 dager i barnehagen20 %01 2001 200
5 dager i barnehagen0 %000
§ 8.Den barnet i kontantstøttealder bor hos må fylle ut søknadsskjema om kommunal kontantstøtte.
§ 9.Søknadsfristen for å søke den kommunale kontantstøtten faller sammen med søknadsfristen for hovedopptak av barn.
§ 10.Foresatte som fyller kriteriene for utbetaling av kommunal kontantstøtte plikter å opplyse Spydeberg kommune dersom det blir endringer, som har betydning for utbetaling av støtten.
§ 11.Alle foresatte som mottar kommunal kontantstøtte skal få tilsendt forskriften om ordningen sammen med første utbetaling.
§ 12.I fall Spydeberg kommune oppdager at det er utbetalt kommunal kontantstøtte på feilaktig grunnlag (mislighold) krever kommunen tilbakebetaling av støtten. Det samme gjelder om det mottas kontantstøtte, som man forstår - eller burde ha forstått er utbetalt er på feil premisser.
§ 13.Spydeberg kommune vil politianmelde mislighold når dette er konstatert.