Endringer i lokal struktur i Troms politidistrikt og Sunnmøre politidistrikt, Troms og Møre og Romsdal

DatoFOR-2014-05-23-672
PublisertII 2014 hefte 3
IkrafttredelseJustis- og beredskapsdepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms og Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort28.05.2014   kl. 14.55
KorttittelEndringer i Troms og Sunnmøre politidistrikt

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. mai 2014 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Troms politidistrikt: Lenvik, Berg/Torsken og Sørreisa lensmannsdistrikter slås sammen til ett lensmannsdistrikt.
2.Sunnmøre lensmannsdistrikt: Volda lensmannsdistrikt slås sammen med Ørsta lensmannsdistrikt til ett lensmannsdistrikt.