Fastsetting av samisk navn på Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-06-13-757
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse13.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort19.06.2014   kl. 15.00
KorttittelFastsetting av samisk navn på Røyrvik

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 2014 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 fastsettes at Raarvihken tjïelte skal benyttes som samisk navn på Røyrvik kommune.