Forskrift om gebyr iht. plan- og bygningsloven, forurensningsloven og matrikkelloven, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2014-06-17-1210
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse17.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-10-906
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort25.09.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om gebyr etter pbl mv., Hemnes

Hjemmel: Fastsatt av Hemnes kommunestyre 17. juni 2014 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a. 

Hemnes kommune har fastsatt forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og forurensningsloven. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2010 nr. 906 om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven, Hemnes kommune, Nordland.