Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland fylker, samt Oslo kommune

DatoFOR-2014-06-24-910
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
Rettet10.03.2015, § 2.
KorttittelForskrift om tillatte vekter m.m. for modulvogntog

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 24. juni 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. 

§ 1.I forbindelse i prøveordningen med modulvogntog tillates trafikk med modulvogntog på de Fylkesveger og kommunale veger som inngår i denne veglista: 

Strekninger i Region øst

Vegnr.DetaljerBruksklasse Maks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde i meter
Vinter
Kv. BrobekkveienX Rv. 163 (Nordre Hovin)–X Kv. PersveienBk106025,25
Kv. HaraldrudveienX Kv. Brobekkveien–X Kv. PersveienBk106025,25
Kv. TerminalveienX Kv. Alnabruveien–X Kv. ArvesetveienBk106025,25
Kv. ArvesetveienX Kv. Terminalveien–Alfaset 3. Industrivei 4Bk106025,25
Kv. Selma Ellefsens veiX Rv. 163 (Dronning Margretes vei) Ulvenveien 75BBk106025,25
Akershus
Kv. 101 NesbruveienX E18 Slependen–Nesbruveien 40Bk105025,25
Fv. 460 (Vilbergvegen)X Fv. 469–Vilbergvegen 130Bk106025,25
Fv. 383X Rv. 22–X Kv. Prost Stabels veiBk106025,25
Kv. Prost Stabels veiX Fv. 383–Prost Stabels vei 14Bk105025,25
X Kv. Brånås NæringsparkX Kv. Prost Stabels vei–Brånås Næringspark 2BkT85025,25
Fv. 170X Rv. 22–Kv. HeiasvingenBk106025,25
Kv. HeiasvingenX Fv. 170–Heiasvingen 59Bk106025,25
Fv. 151X E6 (Tegnebyholtet)–X Fv. 120 (Ringvoll)Bk106025,25
Østfold
Kv. BredmyraX Rv. 111–Bredmyra 9Bk106025,25
Fv. 109X E6 (Alvim)–X Fv. 557Bk106025,25
Fv. 557X Fv. 109–Alvimveien 45Bk106025,25
Fv. 128X E18 (Krosbykrysset)–X Kv. IndustrigataBk106025,25
Kv. IndustrigataX Fv. 128–Innkjøring GlavaBk106025,25
Fv. 151X E6 (Tegnebyholtet)–X Fv. 120 (Ringvoll)Bk106025,25
Fv. 120X Fv. 151–Næringsområde (Unil, Våler)Bk106025,25
Oppland
Fv. 255X E6–Gausdalvegen 20Bk106025,25
Hedmark
Kv. StrandsagvegenX Fv. 84–Strandsagvegen 1Bk106025,25
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.