Forskrift om oppheving av forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms og Vest-Agder

DatoFOR-2014-07-01-914
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-2014-04-14-415, FOR-2014-04-14-416, FOR-2014-05-06-598, FOR-2014-04-14-507, FOR-2014-04-14-508, FOR-2014-04-11-417, FOR-2014-04-11-418, FOR-2014-04-11-419, FOR-2014-04-11-420, FOR-2014-04-11-421, FOR-2014-04-11-422, FOR-2014-04-11-423, FOR-2014-04-11-424, FOR-2014-04-11-425, FOR-2014-04-11-426, FOR-2014-04-11-427, FOR-2014-04-11-428, FOR-2014-04-14-509, FOR-2014-04-11-429, FOR-2014-04-14-510, FOR-2014-04-11-430, FOR-2014-04-11-431, FOR-2014-04-11-432, FOR-2014-04-24-563, FOR-2014-04-11-433, FOR-2014-04-11-434, FOR-2014-04-11-435, FOR-2014-04-11-436, FOR-2014-04-11-437, FOR-2014-04-11-438, FOR-2014-04-11-439, FOR-2014-04-11-440, FOR-2014-04-11-441, FOR-2014-04-11-442, FOR-2014-04-11-443, FOR-2014-04-11-444, FOR-2014-04-14-511, FOR-2014-04-11-445, FOR-2014-04-11-446, FOR-2014-05-06-599, FOR-2014-04-14-512, FOR-2014-04-14-513, FOR-2014-04-11-447, FOR-2014-04-11-448, FOR-2014-04-14-514, FOR-2014-04-11-449, FOR-2014-04-11-450, FOR-2014-04-11-451, FOR-2014-04-11-452, FOR-2014-04-11-453, FOR-2014-04-11-454, FOR-2014-04-14-515, FOR-2014-04-11-455, FOR-2014-04-11-456, FOR-2014-04-14-457, FOR-2014-04-11-458, FOR-2014-04-11-459, FOR-2014-04-11-460, FOR-2014-04-11-461, FOR-2014-04-11-464, FOR-2014-04-11-463, FOR-2014-04-11-462, FOR-2014-04-11-465, FOR-2014-04-11-466, FOR-2014-04-11-467, FOR-2014-04-11-468, FOR-2014-04-11-469, FOR-2014-04-11-470, FOR-2014-04-11-471, FOR-2014-04-11-472, FOR-2014-04-11-473, FOR-2014-04-11-474, FOR-2014-04-11-475, FOR-2014-04-14-516, FOR-2014-04-11-476, FOR-2014-04-11-477, FOR-2014-04-11-478, FOR-2014-04-11-479, FOR-2014-04-11-480, FOR-2014-04-14-517, FOR-2014-04-11-481, FOR-2014-04-11-482, FOR-2014-04-11-483, FOR-2014-04-11-484, FOR-2014-05-06-600, FOR-2014-04-11-485, FOR-2014-04-11-486, FOR-2014-04-11-487, FOR-2014-04-11-488, FOR-2014-04-11-489, FOR-2014-04-11-490, FOR-2014-04-11-491, FOR-2014-04-11-492, FOR-2014-04-11-493, FOR-2014-04-11-494, FOR-2014-04-14-518, FOR-2014-04-11-495, FOR-2014-04-11-496, FOR-2014-04-11-497, FOR-2014-04-11-498, FOR-2014-04-11-499, FOR-2014-04-14-519, FOR-2014-04-11-500, FOR-2014-04-11-501
Gjelder forAust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms og Vest-Agder
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§3, LOV-1992-06-26-87-§5
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelOpph. av forskrifter om forsøk med snøscooterløyper

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 3 og § 5.

§ 1.Følgende forskrifter oppheves: 

Forskrift 11. april 2014 nr. 415 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Alta kommune, Finnmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 416 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Alvdal kommune, Hedmark. 

Forskrift 6. mai 2014 nr. 598 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Ballangen kommune, Nordland. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 507 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Balsfjord kommune, Troms. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 508 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring Bardu kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 417 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Beiarn kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 418 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Bindal kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 419 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Dovre kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 420 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Drangedal kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 421 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Dyrøy kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 422 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Eidfjord kommune, Hordaland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 423 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Engerdal kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 424 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Etnedal kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 425 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Evenes kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 426 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Fauske kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 427 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Flesberg kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 428 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Flå kommune, Buskerud. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 509 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Folldal kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 429 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 510 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Fyresdal kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 430 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Gjerstad kommune, Aust-Agder. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 431 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Gol kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 432 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Grane kommune, Nordland. 

Forskrift 24. april 2014 nr. 563 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Gratangen kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 433 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Grong kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 434 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Grue kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 435 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Hattfjelldal kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 436 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Hemnes kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 437 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Hjartdal kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 438 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Hol kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 439 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 441 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 440 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Hægebostad kommune, Vest-Agder. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 442 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 443 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Karlsøy kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 444 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Kautokeino kommune, Finnmark. 

Forskrift 14. april 2014 nr 511 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Krødsherad kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 445 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Kvalsund kommune, Finnmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 446 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Kviteseid kommune, Telemark. 

Forskrift 6. mai 2014 nr. 599 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Kvænangen kommune, Troms. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 512 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Lavangen kommune, Troms. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 513 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Lesja kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 447 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Lierne kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 448 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Luster kommune, Sogn og Fjordane. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 514 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Lødingen kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 449 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Meråker kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 450 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 451 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Målselv kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 452 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 453 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Namsos kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 454 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 515 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nes kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 455 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nesseby kommune, Finnmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 456 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nesset kommune, Møre og Romsdal. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 457 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nissedal kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 458 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nord-Fron kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 459 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nore og Uvdal kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 460 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 461 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 464 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Os kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 463 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Osen kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 462 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 465 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Rana kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 466 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Rendalen kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 467 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 468 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Rindal kommune, Møre og Romsdal. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 469 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Rissa kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 470 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Rollag kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 471 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Røros kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 472 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 473 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Salangen kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 474 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Saltdal kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 475 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Selbu kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 516 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Seljord kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 476 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Sigdal kommune, Buskerud. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 477 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Sirdal kommune, Vest-Agder. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 478 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Skånland kommune, Troms. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 479 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 480 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 517 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Stor-Elvdal kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 481 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 482 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Sør-Aurdal kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 483 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Sørfold kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 484 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Sørreisa kommune, Troms. 

Forskrift 6. mai 2014 nr. 600 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Sør-Varanger kommune, Finnmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 485 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Tinn kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 486 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Tokke kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 487 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Tolga kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 488 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Trysil kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 489 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 490 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Tynset kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 491 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Valle kommune, Aust-Agder. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 492 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Vang kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 493 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Vefsn kommune, Nordland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 494 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Verdal kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 518 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Verran kommune, Nord-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 495 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Vestre Slidre kommune, Oppland. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 496 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Vinje kommune, Telemark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 497 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Våler kommune, Hedmark. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 498 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 499 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Ål kommune, Buskerud. 

Forskrift 14. april 2014 nr. 519 om om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Åmli kommune, Aust-Agder. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 500 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Åseral kommune, Vest-Agder. 

Forskrift 11. april 2014 nr. 501 om kommunalt forsøk med snøscooterkjøring, Åsnes kommune, Hedmark.

§ 2.Forskriften trer i kraft straks.