Forskrift om nedgravde oljetanker, Meråker kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-09-29-1290
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse29.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeråker kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§1-2
Kunngjort16.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Meråker

Hjemmel: Fastsatt av Meråker kommunestyre den 29. september 2014 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven) § 9 første ledd nr. 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensning (forurensingsforskriften) § 1-2.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensning (forurensingsforskriften) gjelder for hele Meråker kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensning (forurensingsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.