Forskrift om nedgravde oljetanker, Grimstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2014-10-06-1346
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse06.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort06.11.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Grimstad

Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 6. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Grimstad kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.