Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus og Hedmark fylker

DatoFOR-2014-10-15-1291
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse15.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold, Akershus og Hedmark
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort16.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om modulvogntog, Østfold, Akershus og Hedmark

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 15. oktober 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.I forbindelse med prøveordningen med modulvogntog tillates trafikk med modulvogntog på de fylkes- og kommunale veger som inngår i denne veglisten: 

Strekninger i Region øst 

Vegnr.DetaljerBruksklasseMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde i meter
Vinter
Hedmark
Kv. SmiuhaganSmiuhagan 10–X Fv 66BK106025,25
Fv. 66X Kv. Smiuhagan X E6 (Olrud)BK106025,25
Akershus
Fv. 260X Kv. Fjellboveien–X E6BK106025,25
Fv. 383X Kv. Bølerveien–X Fv. 260BK106025,25
Fv. 32X Kv. Regnbuevegen–X Kv. BerghaganBK106025,25
Kv. BerghaganX Fv. 32–Berghagan 2BK106025,25
Østfold
Fv. 118X Kv. Rørskogen–Mosseveien 112 (Loe Rørprodukter)BK106025,25
Fv. 118X E6 (avkj. 11)–Mosseveien 112 (Loe rørprodukter)BK106025,25
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.